LASER CUTTING MACHINE

  Laser Cutting Machine   

           เครื่องแกะสลักอะคริลิค,หินอ่อน,ไม้,ยางด้วยเลเซอร์              

   Laser Cutting Machine คือเครื่องตัดโลหะ ระบบเลเซอร์ CNC Laser Cutting Machine หรือ เครื่องตัด Laser

เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์กำเนิดแสงเลเซอร์ ซึ่งประกอบด้วยระบบเลนส์ ระบบทางเชิงกล

ระบบไฟฟ้าและการควบคุมการเคลื่อนที่ การนำเทคโนโลยีเลเซอร์และเทคโนโลยีการควบคุมด้วคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมกัน

ทำให้ได้เครื่องตัดเลเซอร์ ระบบ CNC ที่มีกำลังและการเคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถตัดโลหะได้หลากหลายชนิด

ด้วยความเร็วและประสิทธิภาพสูง เป็นการตัดโลหะแผ่นด้วยความเร็วสูงและได้รอยตัดที่เรียบตรง สวยงาม

เหมะสำหรับงานที่ต้องการความประณีต และความละเอียดสูง

                                        

 

Visitors: 1,139,918