เครื่องแกะสลักหลายแกน Muti-Head CNC Router Machine

เครื่องแกะสลักแบบหลายแกน Multi-Head CNC Router Machine
เครื่องแกะสลัก ประเภท Multi Head หรือแบบหลากหลายหัวนั้นเองโดยปัจจุบันที่ใช้กันแพร่หลายนั้นมีทั้งแบบ 4 หัวAxis  และ 6 หัว Axis ซึ่งเครื่องแกะสลักประเภทนี้นิยมเหมาะแกะสลักไม้ขาโซฟา ขาโต๊ะ ขาเตียง หรืองานประเภทอื่นๆก็สามารถทำได้เช่นกัน ด้วยแกนหมุนแบบคุณภาพ โครงสร้างเหล็กหนาพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ จึงมั่นใจในสักยะภาพของเครื่อง และระบบมอเตอร์เซอร์โวมอเตอร์ ที่มีความเร็วสูงและแม่นยำ
สนใจสอบถามได้ที่ 02-9744354-6 สายด่วน 088-7777277
ขอใบเสนอราคาได้ที่ Email: Salesitokin@gmail.com

Visitors: 1,155,730