เครื่องแกะสลักขนถ่ายอัตโนมัติ Panel Cutting Router Machine

เป็นเครื่องแกะสลักด้วยระบบขนถ่ายชิ้นงานอัตโนมัติ

ด้วยระบบที่เป็นแบบขนถ่ายอัตโนมัติ ทำให้ประหยัดการใช้แรงงานมนุษย์ อีกทั้งยังสามารถควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ มอเตอร์เป็นแบบเซโวมอเตอร์ ให้ความแม่นยำสูง ควบคุมอัตโนมัติ จำมั่นใจได้ในสักยะภาพของเครื่องแกะสลักตัวนี้ อีกทั้งยังมีอีกประเภท คือการระบายด้วยน้ำหล่อเย็น ทำให้มอเตอร์ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ทำงานได้นานๆ ไม่จำเป็นต้องพักเครื่อง และยังสามารถควบคุมการผลติได้ด้วยตัวเอง

เครื่องแกะสลักด้วยระบบขนถ่ายอัตโนมัตินี้ จึงเหมาะสมกับโรงงานขนาดใหญ่ที่ไม่จำเป็นต้องพักเครื่อง เหมาสำหรับชิ้นงาน เฟอนิเจอร์ แผ่นประตู แกะสลักลวดลายต่างๆ ไม่ใช่เฉพาะชิ้นงานที่เป็นไม้เพียงเท่านั้น ยังสามารถแกะสลักชิ้นงานประเภท อะคริลิค พลาสติก หรือแม้กระทั่ง เหล็ก โลหะ 


หากท่านสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-9744354-6 สายด่วน 088-77772777
ขอใบเสนอราคาได้ที่ E-mail : Salesitokin@gmail.com

Visitors: 1,158,938