เครื่องแกะสลักระบบน้ำหล่อเย็น ATC CNC Router Machine

เครื่องแกะสลักระบบน้ำหล่อเย็น
ATC CNC Router Machine
ดเครื่องแกะสลักแบบระบบน้ำหล่อเย็น หรือ ATC ( Auto Tool Changer) ซึ่งระบบนี้เป็นคุณภาพสูงในการผลิต มีน้ำหล่อเย็นที่แกนมอร์เตอร์ สามารถแกะสลักลวดลายต่างๆได้ รวมไปถึงชิ้นงานแบบ 3 มิติ (3D) ก็สามารถทำได้เช่นกัน อีกทั้ง ระบบน้ำหล่อเย็นยังสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-9744354-6 สายด่วน 088-7777277

ขอใบเสนอราคาได้ที่ E-mail: Salesitokin@gmail.com

Visitors: 1,155,730