เครื่องกลึงชิ้นงาน

สาระน่ารู้เครื่องกลึงชิ้นงาน CNC Lathe 


เครื่องกลึงชิ้นงาน CNC Lathe 
เป็นเครื่องกลึงชิ้นงานโลหะ ที่มีความหลากหลายประเภท เช่น Turning Center, Economic,Flet Bed, Slant Bed แต่ละประเภททำงานแตกต่างกัน เครื่อง CNC Lathe ช่วยให้เราสามารถโซลูชั่นกลึงตามแบบที่เราต้องการได้อีกด้วย ตอบสนองในการผลิตได้อย่างแม่นยำและไม่ก่อให้เกิดความคาดเคลื่อน 


ความเที่ยงตรงของ CNC มีความละเอียดมากกว่าเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบ manual ค่อนข้างมากเนื่องจากเคลื่อนที่สามารถป้อนความละเอียดได้ที่ 0.001 mm. หรือ ไมคอน (ส่วนความละเอียดของชิ้นงานจริงขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องจักร และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง) ชิ้นส่วนต่างๆ ก็ถูกออกแบบมาอย่างละเอียด เรื่องรองรับความสามารถดังกล่าว และที่สำคัญเครื่องจักร CNC สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (Productivity) ได้ค่อนข้างมาก เนื่องด้วยความสามารถที่ทำงานได้อัตโนมัติ ควบคุมด้วยโปรแกรม เพราะฉะนั้นงานที่ออกจะทุกชิ้นที่ผลิตด้วยเงื่อนไขเดียวกันก็แทบจะเหมือนกัน สามารถทำงานได้ในรอบเวลาที่รวดเร็ว เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับงานผลิตเป็นจำนวนมาก   

การควบคุม CNC Lathe

การควบคุมของ CNC Lathe นั้นจะมีชุดคำสั่งของโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาเรียกว่า G-Code, M-Code โดยจะควบคุมตำแหน่งการเคลื่อนที่ของเครื่องมือตัด (cutting tool) ให้เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่เราต้องการ เช่น การปาดหน้า, การปอกในงานกลึง, การกัดชิ้นงาน,การเซาร่องชิ้นงาน เป็นต้น
นอกจากนี้ CNC Lathe ยังต้องใช้คำสั่งในการควบคุม Feature ต่างๆ ของเครื่อง เช่น คำสั่งให้มีการ เปิด-ปิด น้ำหล่อเย็น, คำส่งให้ Spindle หมุน, คำสั่งให้เปลี่ยน Tool เป็นต้น

**แนะนำว่าให้เขียนคำสั่งบนโปรแกรม Artcam หรือ Autocad เพื่อให้โปรแกรมแปลงเป็น G-Code หรือ M-Codeเครื่องกลึง CNC Lathe
เครื่องกลึง CNC เป็นเครื่อง CNC ที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวางในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากลักษณะการทำงานของเครื่องกลึง CNC ไม่ได้เฉพาะเจาะจงและเน้นไปในงานด้านใดด้านหนึ่ง แต่สิ่งที่แตกต่างระหว่างเครื่องกลึง CNC แต่ละรุ่นแต่ละรุ่น แต่ละผู้ผลิตนั้นคงจะเป็นประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิตชิ้นงานมากกว่า
ประเภทของงานที่ต้องใช้กับเครื่องกลึง CNC

การผลิตงานด้วยเครื่องกลึง CNC Lathe งานส่วนมากจะเป็นรูปแบบทรงกระบอก การขึ้นรูปก็จะป็นลักษณะของการกลึงภายนอก ชิ้นงานที่ผ่านการกลึงก็จะมีขนาดลดลง และงานที่กลึงภายในหรือกลึงรู หรือคว้านรู ก็จะทำให้รูภายในชิ้นงานมีขนาดใหญ่ขึ้น ส่วนลักษณะงานอื่นๆ เช่น กลึงเกลียวใน เกลียวนอก เจาะรู เครื่องกลึง CNC ก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับเครื่องกลึง CNC

 ประเภทของงานกลึง

งานกลึงเป็นกระบวนการขึ้นรูปงานในลักษณะของงานทรงกระบอกเป็นหลักประกอบด้วย งานกลึงปาดหน้า, งานกลึงปอก,งานกลึงเกลียว, งานกลึงคว้านรูใน, งานกลึงเซาะร่อง, งานกลึงตัด,
เครื่องจักรที่ใช้ขึ้นรูปนงานกลึงคือ เครื่องกลึง (Lathe) มีทั้งเครื่องกลึงที่เป็นการควบคุมแบบธรรมดาหรือ manual และเครื่องกลึงที่ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ (CNC Lathe). นอกจากนี้เครื่องกลึงก็ยังสามารถทำงานประเภทอื่นได้อีกหลายอย่าง เช่น เจาะรู (drill), ต๊าปเกลียว (Tapping)
ลักษณะการขึ้นรูปของงานกลึงนั้น ชิ้นงานจะยึดติดอยู่กับที่และหมุนอยู่บนหัวจับ (spindle) ของเครื่องกลึง หลังจากนั้นเครื่องมือตัด (cutting tool) จะเคลื่อนที่เข้าตัดชิ้นงานเป็นรูปแบบต่างๆ

การกลึงงานแบบปาดหน้า


  

งานกลึงเป็นกระบวนการขึ้นรูปงานในลักษณะของงานทรงกระบอกเป็นหลักประกอบด้วย งานกลึงปาดหน้า, งานกลึงปอก,งานกลึงเกลียว, งานกลึงคว้านรูใน, งานกลึงเซาะร่อง, งานกลึงตัด,
เครื่องจักรที่ใช้ขึ้นรูปนงานกลึงคือ เครื่องกลึง (Lathe) มีทั้งเครื่องกลึงที่เป็นการควบคุมแบบธรรมดาหรือ manual และเครื่องกลึงที่ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ (CNC Lathe). นอกจากนี้เครื่องกลึงก็ยังสามารถทำงานประเภทอื่นได้อีกหลายอย่าง เช่น เจาะรู (drill), ต๊าปเกลียว (Tapping)
ลักษณะการขึ้นรูปของงานกลึงนั้น ชิ้นงานจะยึดติดอยู่กับที่และหมุนอยู่บนหัวจับ (spindle) ของเครื่องกลึง หลังจากนั้นเครื่องมือตัด (cutting tool) จะเคลื่อนที่เข้าตัดชิ้นงานเป็นรูปแบบต่างๆ
การกลึงปาดหน้า เป็นลักษณะการกลึงปาดผิวหน้าตัดของชิ้นงาน (รูปประกอบ) ออก ชิ้นงานจะหมุน ส่วนมีดกลึงจะเคลื่อนที่เข้าออกในแนว Y (ด้านตั้งฉากกับ spindle) เพื่อปาดผิวหน้า และเลื่อนซ้าย-ขวาในแนวแกน Z (แนวเดียวกับ spindle) เพื่อควบคุมความยาว

มีดที่ใช้ในการกลึงปาดหน้า
มีดกลึงที่ใช้ในการกลึงแบบปาดหน้าจะมีหลายรูปทรงหลากหลายแบบ แต่ส่วนใหญ่นิมยมใช้กันมาก คือ รูปทรงสามเหลี่ยม หรือมีดกลึงชนิด T (Triangle) มีมุม 60 องศา สามารถกลึงงานได้ 3 มุม. การเลือกขนาดรัศมีปลายมีดกลึง(R) ขึ้นอยู่กับความละเอียดของผิวชิ้นงานปาดหน้าที่ต้องการ ถ้าต้องการผิวละเอียดมากก็ใช้ R ที่มีขนาดเล็ก เช่น 0.2 - 0.4 mm.
การกลึงแบบปอก
การกลึงปอกชิ้นงานเป็นลักษณะของการกลึงชิ้นงานตามแนวขนานเพลาจับยึดของเครื่องกลึง ถ้าเป็นการกลึงปอกภายนอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้นงานจะเล็กลง และถ้าเป็นการกลึปอกภายในหรือการกลึงคว้านรูจะทำให้เส้นผ่าศูนย์กลางของรุมีขนาดโตขึ้น 
 แสดงการกลึงแบบปอก  ภาพแสดงลักษณะการกลึงปอกภายนอกและภายใน  

มีดกลึงสำหรับงานกลึงปอก
สำหรับงานกลึงภายนอกโดยทั่วไป เช่น กลึงเพื่อลดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตลอดแนวความยาว ไม่มีร่อง,ตกบ่า ส่วนใหญ่มักนิยมใช้มีดกลึงที่มีรูปร่างเหมือนตัว W เพราะว่ามีข้อดี ที่สามารถรับแรงในการกลึงได้มาก ปกติจะใช้ปลายมีดรัศมี R04,R08 สำหรับงานที่ไม่ต้องการความละเอียดมากนัก หาดต้องการผิวงานที่มีความละเอียดมากขึ้นอาจจะต้องใช้มีด T ขนาด R02 เก็บผิวอีกครั้ง. ลักษณะของด้ามมีดกลึงก็จะเป็นสี่เหลี่ยมมีทั้งมีดซ้ายและมีดขวา

     

 

มีดกลึงสำหรับการกลึงปอกภายในหรือการกลึงคว้านรู
ด้ามสำหรับจับยึดมีดกลึงก็จะถูกออกแบบมาให้เป็นทรงกระบอก เนื่องการจากเป็นการทำงานตัดเฉือนภายในรู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของด้าม (คิดตรงรัศมีของปลายมีดกลึง) จะต้องเล็กกว่าขนาดของรูเพื่อป้องกันมีดกลึงชนกับชิ้นงาน สำหรับมีดกลึงในการคว้านรูก็จะมีขนาดเล็กกว่ามีดกลึงสำหรับการกลึงปอกภายนอกเนื่องจากมีพื้นที่จำกัด

 


ลักษณะการกลึงในรูปแบบต่างๆของ CNC Lathe 

ลักษณะการกลึงภายนอกหรือการกลึงปอกด้วยเครื่องกลึง CNC Lathe

ลักษณของการกลึงปอก เป็นการกลึงให้เส้นผ่านศูนย์กลางนอก (Outside Diameter) มีขนาดเล็กลง ถือว่าเป็นความสามารถพื้นฐานของเครื่องกลึง CNC ที่สามารถได้ งานที่ผ่านการกลึงด้วยเครื่อง CNC นอกจากความละเอียดของขนาดแล้ว ผิวของชิ้นงาน (Surface Roughness) ก็จะมีคุณภาพดีด้วยเช่นกัน

ลักษณการกลึงปาดหน้าด้วยเครื่องกลึง CNC Lathe
การกลึงปาดหน้ามีวัตถุประสงค์คือ การกลึงเพื่อควบคุมความยาวของชิ้นงานและควบคุมผิวชิ้นงาน
ลักษณะการกลึงคว้านรูด้านในด้วยเครื่องกลึง CNC Lathe
โดยส่วนใหญ่แล้ว หากเราต้องการรูที่มีความละเอียดสูงๆ การเจาะของดอกสว่านเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถควบคุมค่าการกลึงได้ การกลึงคว้านรูก็เป็นวิธีที่ใช้กันมากในการคว้านรูให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและควบคุมให้อยู่ในระดับที่ต้องการได้ ในงานกลึงด้วยเครื่อง CNC จะใช้มีกลึงที่มีขนาดเล็กในการสอดเข้าไปในรูเพื่อกลึงชิ้นงาน ยิ่งขนาดรูเล็กเท่าไหร่การกลึงก็จะยากขึ้น
ลักษณะการกลึงเกลียวด้วยเครื่องกลึง CNC Lathe
การกลึงเกลียวก็จะมีลักษณะการทำงานคล้ายกับการกลึงปอก แต่ผิวงานจะไม่เรียบเหมือนงานกลึงปอก โดยเครื่อง CNC จะมีคำสั่งในการกลึงเกลียวโดยเฉพาะ และมีดกลึงก็จะเป็นมีดกลึงที่ใช้การกลึงเกลียวเฉพาะด้วยเช่นกัน
   

Tag : เครื่องกลึง คือ,เครื่องกลึง ราคา, เครื่องกลึงเล็ก, หลักการทำงานของเครื่องกลึง,เครื่องกลึงเหล็ก,เครื่องกลึงตั้งโต๊ะ,เครื่องกลึง,เครื่องกลึงชิ้นงาน,เครื่อง CNC Lathe,CNC Lathe,เครื่องกลึง คือ,เครื่องกลึงมีกี่ประเภท,Turning Center,Economic CNC Lathe, Flat Bed CNC Lathe,Slant Bed CNC Lathe

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา

บริษัทจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.
Visitors: 1,245,627