เครื่องสลักตัวอักษร

Marking Machine

เครื่องแกะสลักตัวอักษรบนโลหะ

     Marking Machine คือ เครื่องแกะสลักตัวอักษรบนโลหะได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียม

ทองเหลือง สแตนเลส เป็นต้น 

     Marking Machine แบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่

     1. Laser Marking Machine คือการแกะสลักด้วยการใช้หัวเลเซอร์ยิงโดยการใช้แรงดันลมและยิงลงไปที่ชิ้นงาน

สามารถแกะสลักได้บนวัสดุมากมายหลายชนิด  ทั้งวัสดุที่เป็นโลหะและอโลหะ โดยไม่ทำลายชิ้นงาน ระบบการทำงาน

ไม่ซับซ้อน มีหลายขนาดให้เลือกใช้งานเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า 

    2. Pneumatic Dot Marking Machine คือ การแกะสลักโดยการทำจุดลงบนชิ้นงาน  ลักษณะการใช้งานเหมือนการใช้ดอกตะปูตอกลงไปบนชิ้นงาน จนเกิดเป็นรูปร่างตามที่เราลงคำสั่งการใช้งานไว้  เราสามารถเลือกการใช้งานให้เหมาะสมกับชิ้นงานต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า และผู้ใช้งานได้

 

สอนการดราฟแบบง่าย
สอนการดราฟด้วย Pen tool
สอนการทำตัวอักษรแบบมีสไตล์
สอนการสร้าง Layer การดราฟตัวอักษร
สอนการ Save File
สอนฟังก์ชั่นลัด Alt+ + , Alt+ -, Ctrl+C , Crlt+V, Crlt+J, Crlt+Z และอื่นๆ
Visitors: 1,245,625