Laser Marking Machine

    Laser Marking Machine คือการแกะสลักด้วยการใช้หัวเลเซอร์ยิงโดยการใช้แรงดันลมและยิงลงไปที่ชิ้นงาน สามารถแกะสลักได้บนวัสดุมากมายหลายชนิด  ทั้งวัสดุที่เป็นโลหะและอโลหะ โดยไม่ทำลายชิ้นงาน ระบบการทำงานไม่ซับซ้อน มีหลายขนาดให้เลือกใช้งานเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า

Visitors: 1,136,625