เครื่องเลื่อยสายพาน

เครื่องเลื่อยกล Sawing Machine

         การเลื่อย คือ การตัดชิ้นงานออกด้วยใบเลื่อยที่มีคมเล็ก ๆ หลาย ๆ คม คล้ายคมสิ่วหรือคมสกัดจำนวนมากเรียงกันเป็นแถว ฟันใบเลื่อยจะกัดชิ้นงานพร้อม ๆ กันทีละหลายฟันให้เป็นร่อง จนขาดออกจากกัน 

         การเลื่อยจำแนกเป็นการเลื่อยด้วยมือ (Hand Sawing) คือเป็นงานเลื่อยชิ้นงานจำนวนไม่มาก และเลื่อยด้วยเลื่อยไฟฟ้า (Power Hack Saw) หรือเรียกว่า เครื่องเลื่อยกล (Sawing Machine) จำเป็นสำหรับงานเลื่อยชิ้นงานอุตสาหกรรม คือเลื่อยชิ้นงานจำนวนมาก ทั้งชิ้นงานขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

เครื่องเลื่อยกลชนิดต่างๆ


- เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง (Vertical Band Saw)

- เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน (Horizontal Band Saw)

- เครื่องเลื่อยวงเดือน (Circular Saw or Radius Saw)


  • เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง(VerticalBandSaw) เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้งเป็นเครื่องเลื่อยที่มีใบเลื่อยเป็นแบบสายพานในแนวตั้ง ซึ่งจะหมุนตัดชิ้นงานอย่างต่อเนื่องใช้ตัดงานเบาได้ทุกล...

  • เครื่องเลื่อยสายพานอัตโนมัติ FULL AUTOMATIC BAND SAW MACHINE เครื่องเลื่อยกล Sawing Machine การเลื่อย คือ การตัดชิ้นงานออกด้วยใบเลื่อยที่มีคมเล็ก ๆ หลาย ๆ คม คล้ายคมสิ่วหรือ...

  • เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน (Horizontal Band Saw) เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน (Horizontal Band Saw หรือเป็นเครื่องเลื่อยที่มีใบเลื่อยยาวติดต่อกันเป็นวงกลมการเคลื่อนที่ของใบเลื่อย...

  • เครื่องเลื่อยวงเดือน (Circular Saw or Radius Saw) เครื่องเลื่อยวงเดือนเป็นเครื่องเลื่อยที่ใบเลื่อยเป็นวงกลมมีฟันรอบ ๆวงสามารถตัดชิ้นงานได้อย่างต่อเนื่องมักเป็นชิ้นงานบาง ๆ เช่น...

  • เครื่องเลื่อยสายพาน (Band Saw Machine) เป็นอีกหนึ่งชนิด ที่สามารถตัดชิ้นงานได้ 0-45 องศา ใช้ตัดงานโลหะ ด้วยระบบ ไฮดรอลิค สามารถตัดชิ้นงานที่มีความหนาได้ อีกทั้งยังมีทั้งแบบ Single ...
Visitors: 1,245,627