เครื่องเลื่อยสายพานอัตโนมัติ Full Automatic

เครื่องเลื่อยสายพานอัตโนมัติ
FULL AUTOMATIC BAND SAW MACHINE
 

เครื่องเลื่อยกล Sawing Machine

         การเลื่อย คือ การตัดชิ้นงานออกด้วยใบเลื่อยที่มีคมเล็ก ๆ หลาย ๆ คม คล้ายคมสิ่วหรือคมสกัดจำนวนมากเรียงกันเป็นแถว ฟันใบเลื่อยจะกัดชิ้นงานพร้อม ๆ กันทีละหลายฟันให้เป็นร่อง จนขาดออกจากกัน 

         การเลื่อยจำแนกเป็นการเลื่อยด้วยมือ (Hand Sawing) คือเป็นงานเลื่อยชิ้นงานจำนวนไม่มาก และเลื่อยด้วยเลื่อยไฟฟ้า (Power Hack Saw) หรือเรียกว่า เครื่องเลื่อยกล (Sawing Machine) จำเป็นสำหรับงานเลื่อยชิ้นงานอุตสาหกรรม คือเลื่อยชิ้นงานจำนวนมาก ทั้งชิ้นงานขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

เครื่องเลื่อยกลชนิดต่างๆ


- เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง (Vertical Band Saw)

- เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน (Horizontal Band Saw)

- เครื่องเลื่อยวงเดือน (Circular Saw or Radius Saw)

 
 
Visitors: 1,245,625