เครื่องเลื่อยสายพาน แนวนอน Horizontal Band Saw

เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน (Horizontal Band Saw)
            เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน (Horizontal Band Saw หรือ เป็นเครื่องเลื่อยที่มีใบเลื่อยยาวติดต่อกันเป็นวงกลม  การเคลื่อนที่ของใบเลื่อย  มีลักษณะการส่งกำลังด้วยสายพาน  คือมีล้อขับและล้อตาม  ทำให้คมตัดของใบเลื่อยสามารถเลื่อยตัดงานได้ตลอด  เนื่องตลอดทั้งใบ  การป้อนตัดงานใช้ระบบไฮดรอลิกส์ควบคุมความตึงของใบเลื่อย  ปรับด้วยมือหมุน  หรือใช้ไฮดรอลิกปรับระยะห่างของล้อ  มีโครงสร้างแข็งแรง  ตัวเครื่องสามารถติดตั้งได้กับพื้นโรงงาน

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,245,627