เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง Vertical Band Saw

เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง  (Vertical  Band  Saw)

        เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง  เป็นเครื่องเลื่อยที่มีใบเลื่อยเป็นแบบสายพานในแนวตั้ง ซึ่งจะหมุนตัดชิ้นงานอย่างต่อเนื่อง ใช้ตัดงานเบาได้ทุกลักษณะ  เช่น  ตัดเหล็กแบน หรือเหล็กบางให้ขาด  หรือตัดเป็นรูปทรงต่าง ๆ ซึ่งเครื่องเลื่อยชนิดอื่น ๆ ไม่สามารถทำได้

       เครื่องเลื่อยสายพานแตกต่างจากเครื่องเลื่อยชัก  ที่สามารถตัดชิ้นงานเป็นแบบต่อเนื่อง ในขณะที่เครื่องเลื่อยชักทำหน้าที่ตัดงานเฉพาะช่วงชักตัดเท่านั้น  และยังใช้ประโยชน์ของใบเลื่อยในช่วงจำกัดอีกด้วย  คือ จะใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนกลางของใบเลื่อยเท่านั้น

      ใบเลื่อยสายพานจะมีความหนาน้อยกว่าใบเลื่อยชนิดอื่น ๆ จึงทำให้มีการสูญเสียวัสดุน้อยกว่าเลื่อยสายพานแนวตั้ง  ให้ลักษณะเด่นในการทำงานหลายประการ  คล้ายกับงานฉลุด้วยมือ ซึ่งจะไม่พบในเครื่องเลื่อยโลหะชนิดอื่น ๆ เช่น  งานตัดชิ้นงานเป็นรูปทรงเรขาคณิต ฯลฯ

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,245,622