เครื่องเลื่อยวงเดือน Circular Saw or Radius Saw

เครื่องเลื่อยวงเดือน (Circular Saw or Radius Saw)

         เครื่องเลื่อยวงเดือน  เป็นเครื่องเลื่อยที่ใบเลื่อยเป็นวงกลม  มีฟันรอบ ๆ  วง  สามารถตัดชิ้นงานได้อย่างต่อเนื่อง  มักเป็นชิ้นงานบาง ๆ เช่น  อะลูมิเนียม สามารถตัดงานได้ทั้งลักษณะตรงและเอียงเป็นมุม เครื่องเลื่อยวงเดือน เครื่องตัดชิ้นงานเป็นเครื่องตัดที่เหมาะสำหรับ ตัดงานละเอียด ต้องการความละเอียดสูง สำหรับเตรียมชิ้นงาน ก่อน ใช้ร่วมกับเครื่อง ขัดละเอียด และนำชิ้นงานไป ส่องกล้องจุลทรรศน์ เพื่อ วิเคราะห์โครงสร้างของโลหะ ต่างๆ

 

   
Visitors: 1,245,625