เครื่องสลักตัวอักษรด้วยการตอก Dot Marking Machine

Pneumatic Dot Marking Machine การแกะสลักโดยการทำจุดลงบนชิ้นงาน  ลักษณะการใช้งานเหมือนการใช้ดอกตะปูตอกลงไปบนชิ้นงาน จนเกิดเป็นรูปร่างตามที่เราลงคำสั่งการใช้งานไว้  เราสามารถเลือกการใช้งานให้เหมาะสมกับชิ้นงานต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งานได้

Visitors: 1,245,625