เครื่องเลื่อยสายพาน

เครื่องเลื่อยกล (Sawing Machine)

         การเลื่อย คือ การตัดชิ้นงานออกด้วยใบเลื่อยที่มีคมเล็ก ๆ หลาย ๆ คม คล้ายคมสิ่วหรือคมสกัดจำนวนมากเรียงกันเป็นแถว ฟันใบเลื่อยจะกัดชิ้นงานพร้อม ๆ กันทีละหลายฟันให้เป็นร่อง จนขาดออกจากกัน
         การเลื่อยจำแนกเป็นการเลื่อยด้วยมือ (Hand Sawing) คือเป็นงานเลื่อยชิ้นงานจำนวนไม่มาก และเลื่อยด้วยเลื่อยไฟฟ้า (Power Hack Saw) หรือเรียกว่า เครื่องเลื่อยกล (Sawing Machine) จำเป็นสำหรับงานเลื่อยชิ้นงานอุตสาหกรรม คือเลื่อยชิ้นงานจำนวนมาก ทั้งชิ้นงานขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

 

เครื่องเลื่อยกลชนิดต่างๆ

     1.เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน (Horizontal Band Saw)
     2.เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง (Vertical Band Saw)
     3.เครื่องเลื่อยวงเดือน (Circular Saw or Radius Saw)

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,139,910