เครื่องเลื่อยวงเดือน (Circular Saw or Radius Saw)

เครื่องเลื่อยวงเดือน (Circular Saw or Radius Saw)

         เครื่องเลื่อยวงเดือน  เป็นเครื่องเลื่อยที่ใบเลื่อยเป็นวงกลม  มีฟันรอบ ๆ  วง  สามารถตัดชิ้นงานได้อย่างต่อเนื่อง  มักเป็นชิ้นงานบาง ๆ เช่น  อะลูมิเนียม สามารถตัดงานได้ทั้งลักษณะตรงและเอียงเป็นมุม

 

 

     
     
     
     

 

Visitors: 1,139,909