เครื่องแกะสลักโฟม รุ่น ART-9015 FH

เครื่องแกะสลักโฟม CNC Foam Router Machine

Model : ART-9015 FH

   

 

เครื่องตัดและแกะสลัก CNC Foam Router Machine 
 
♦ Working size : 900x1500x800 mm
♦ NC-studio/DSP controller
♦ 4.5KW water cooling spindel
♦ Delta inverter
♦ Yako driver
♦ Servo motors
♦ Linear Guide
♦ T-slot and sink table

 

เครื่องตัดและแกะสลัก CNC Foam Router Machine 
 
♦ ขนาด  900 x 1500 x 800 mm
♦ ตัวควบคุม NC-studio/DSP
♦ มีแกนหมุน 4.5 Kw ไว้ระบายความร้อน
♦ มีระบบการแปลงไฟกระแสสลับให้เป็นไฟกระแสตรง
♦ Yako driver
♦ กลไกการคุมควบมอเตอร์
♦ Linear Guide
♦ มีร่องรูปอักษร T สำหรับรับสลักรูป T และมีระบบการขุดเจา
Visitors: 1,245,625