สาระน่ารู้เครื่องเจาะ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องเจาะ 

เป็นการทำให้ชิ้นงานหรือวัสดุงานต่างๆ เกิดเป็นรู และตัวเครื่องเจาะนี้ยังให้ความเที่ยงตรง แม่นยำสูง การเจาะ เกิดขึ้นได้โดยใช้ดอกสว่าน ทำให้เกิดแรงหมุนจากตัวเครื่องเจาะ เครื่องเจาะมีทั้งหมด 5 ประเภทหลักๆด้วยกัน ที่นิยมกันแพร่หลายในอุตสาหกรรมโรงงาน ก็จะมีอยู่2ประเภท เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ (Drilling Machine) และเครื่องเจาะเสา (Pillar Type Drilling Machine) 2 รุ่นที่ว่ามานี้ เป็นชนิดแบบตั้งโต๊ะ 

- เครื่องเจาะตั้งโต๊ะ (Drilling Machine) 

เครื่องเจาะที่เป็นแบบตั้งโต๊ะนั้น จะมีเสาของตัวเครื่องไม่สูงมากนักและยังมีขนาดเล็ก โดยจะวางใช้งานบนโต๊ะ หัวจับดอกสว่านสามารถจับดอกสว่านในการเจาะรู และขนาดจะไม่เกิน 16 มิลลิเมตร

 

- เครื่องเจาะเสา (Pillar Type Drilling Machine) 

เครื่องเจาะแบบตั้งพื้น เป็นเครื่องเจาะแบบที่มีเสาของเครื่องยาวและยังมีขนาดที่ใหญ่ สามารถเจาะรูที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ได่อย่างง่ายได้ โดยพื้นฐานของตัวเครื่องนั้นจะวางตั้งพื้น และเครื่องเจาะชนิดนี้อาจจะต้องใช้ระบบส่งกำลังช่วย เช่น ระบบสายพานและเฟืองขับ

 

- เครื่องเจาะรัศมี (Radial Drilling Machine) 

เป็นเครื่องเจาะที่มีขนาดใหญ่ นิยมตั้งอยู่กับที่เพราะการเคลื่อนย้ายที่ยาก เครื่องเจาะรัศมีสามารถเคลื่อนที่ขึ้นและลงในแนวดิ่ง และในแนวนอนจะหมุนแนวรัศมีได้ อีกทั้งเครื่องเจาะประเภทนี้ยังมีระบบการป้อนการเจาะแบบอัตโนมัติ ส่วนใหญ่มักจะใช้กับหารที่มีขนาดใหญ่

 

- เครื่องเจาะแบบอนุกรม

เครื่องเจาะอนุกรมนั้นจะเป็นเครื่องเจาะที่มีลักษณะพิเศษ และมีขนาดที่ใหญ่ อีกทั้งยังมีโต๊ะจับยึดชิ้นงานอีกด้วย เครื่องเจาะแบบอนุกรมชนิดนี้จะมีเพลานำเจาะในเครื่องหลายชุดด้วยกัน ส่วนใหญ่จะใช้กับงานที่มีการผลิตจำนวนครั้งละมากๆ

 

- เครื่องเจาะแบบเทอร์เรท

เป็นเครื่องเจาะที่มีลักษณะพิเศษอีกเช่นเดียวกับเครื่องเจาะอนุกรม ซึ่งเครื่องเจาะนี้จะมีเพลานำเจาะหลากหลายชุดด้วยกัน มีลักษณะเป็นป้อมแกนหมุน จะหมุนตามตำแหน่งขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน ซึ่งจะใช้โปรแกรมในการทำงานแบบอัตโนมัติ โดยโปรแกรมจะควบคุมตำแหน่งของป้อมหมุน และความเร็วรอบ 

Visitors: 1,245,622