เครื่องเชื่อมอัลตร้าโซนิค Ultrasonic Welding Machine JLW

Ultrasonic Welding Machine

JLW2015B , JLW2018B, JLW2020B

เครื่องเชื่อมระบบอัลตร้าโซนิก

คลื่นอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Wave) คืออะไร? 

ผู้ใช้งานหลายคนเข้าใจว่าการเชื่อมอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Welding) ก็คือใช้ความร้อนส่งผ่านทูลลิ่งไปที่ชิ้นงาน จึงทำให้งานพลาสติกเชื่อมติดกัน แต่ในความจริงแล้วไม่ใช่เลย
โดยความจริงแล้ว ขั้นตอนการนำคลื่นอัลตร้าโซนิคมาประยุกต์ใช้ในการเชื่อมพลาสติกนั้น ปกติแล้ว หูมนุษย์เราจะได้ยินคลื่นเสียงที่มีย่านความถี่ระหว่าง 20 เฮิรตซ์ -20 กิโลเฮิรตซ์ (20,000 เฮิรตซ์) 
โดยประมาณ คลื่นที่มีความถี่มากกว่านี้หรือต่ำกว่านี้ หูเราจะไม่ได้ยิน และคลื่นที่มีความถี่เท่ากับ 18 กิโลเฮิรตซ์หรือมากกว่านั้น 
เราจะเรียกคลื่นประเภทนี้ว่า “คลื่นอัลตร้าโซนิค” (Ultrasonic Wave) โดยคำว่า “อัลตร้า” นั้นหมายความว่า พ้นขีด หรือเกิน และ “โซนิค” คือเสียง 
กล่าวรวมคือ คลื่นที่มีความถี่เกินขอบเขตของเสียงของมนุษย์ที่จะได้ยิน หากต่ำกว่าย่านที่มนุษย์ได้ยิน เราเรียกมันว่า "infrasounds" หรือคลื่นอินฟราโซนิค (Infrasonic Wave)

เครื่อง Ultrasonic Welding เป็นการเชื่อม คลื่นจะถูกส่งผ่านอุปกรณ์ไปที่ส่วนที่แหลมที่สุดของชิ้นงาน (Energy Director) ซึ่งควรถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการเชื่อมอัลตร้าโซนิค (เรียกว่า เส้นเชื่อม หรือ weld line) 
โมเลกุลในบริเวณที่แหลมที่สุดนั้นจะสั่นสะเทือนจนเกิดความร้อนและเริ่มหลอมละลาย ผนวกกับแรงที่กดชิ้นงานลงไปในแนวตั้งให้ติดกันในช่วงนั้น ทำให้เกิดการเชื่อมติดในระดับโมเลกุล (molecular bonding) ซึ่งเป็นการเชื่อมที่ทนแรงดึงได้มากกว่าการเชื่อมด้วยความร้อน สารละลายหรือกาวต่างๆหลายเท่า รอยเชื่อมสามารถออกแบบให้เชื่อมแล้วเก็บส่วนเกิน (flash) และยังสามารถกันน้ำ (hermetic seal) ได้อีกด้วย 


Specification
Model JLW-2015B JLW-2018B JLW-2020B
Power 1500 W 1800 W 2000 W
Frequency 20 KHz 20 KHz 20 KHz
Input Voltage 220 V 220 V 220 V
Input Power 1.5 Kw 1.8 Kw 2.0 Kw
Horn Journey 80 mm 80 mm 80 mm
Oscillation Time 0.01 - 9.9 s 0.01 - 9.9 s 0.01 - 9.9 s
Welding Capability 120 m/m 140 m/m 160 m/m
The frame weight 70 Kg 70 Kg 70 Kg
Electric Box weight 5.78 Kg 5.78 Kg 5.78 Kg
Electric Box size 340 x 290 x 110 mm 340 x 290 x 110 mm 340 x 290 x 110 mm
The frame size 400 x 600 x (900 - 1200) mm 400 x 600 x (900 - 1200) mm 400 x 600 x (900 - 1200) mm
Visitors: 1,200,260