เครื่องเลื่อยวงเดือน Mitre Band Saw Machine

เครื่องเลื่อยสายพาน (Band Saw Machine) เป็นอีกหนึ่งชนิด ที่สามารถตัดชิ้นงานได้ 0-45 องศา ใช้ตัดงานโลหะ ด้วยระบบ ไฮดรอลิค สามารถตัดชิ้นงานที่มีความหนาได้ อีกทั้งยังมีทั้งแบบ Single Column Type และ Two Column Type

  • เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง(VerticalBandSaw) เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้งเป็นเครื่องเลื่อยที่มีใบเลื่อยเป็นแบบสายพานในแนวตั้ง ซึ่งจะหมุนตัดชิ้นงานอย่างต่อเนื่องใช้ตัดงานเบาได้ทุกล...

  • เครื่องเลื่อยสายพานอัตโนมัติ FULL AUTOMATIC BAND SAW MACHINE เครื่องเลื่อยกล Sawing Machine การเลื่อย คือ การตัดชิ้นงานออกด้วยใบเลื่อยที่มีคมเล็ก ๆ หลาย ๆ คม คล้ายคมสิ่วหรือ...

  • เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน (Horizontal Band Saw) เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน (Horizontal Band Saw หรือเป็นเครื่องเลื่อยที่มีใบเลื่อยยาวติดต่อกันเป็นวงกลมการเคลื่อนที่ของใบเลื่อย...

  • เครื่องเลื่อยวงเดือน (Circular Saw or Radius Saw) เครื่องเลื่อยวงเดือนเป็นเครื่องเลื่อยที่ใบเลื่อยเป็นวงกลมมีฟันรอบ ๆวงสามารถตัดชิ้นงานได้อย่างต่อเนื่องมักเป็นชิ้นงานบาง ๆ เช่น...
Visitors: 1,245,625